1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
4 Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
 5 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
6 Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!"
 7 Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
8 A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".
9 Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!"
10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
11 W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!"
12 Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Komentarz:

Przypowieść ta mówi o tym, że należy być ciągle gotowym na przyjście Pana Młodego.

Owym Panem Młodym jest Jezus Chrystus, a moment Jego przyjścia jest dniem końca tego świata.

Nikt nie wie, kiedy to nastąpi, więc trzeba być zawsze przygotowanym.