1 Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.

2 Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

3 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,

4 i rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam".

5 Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

6 Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?"

7 Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!"

8 A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!"

9 Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.

10 Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

11 Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,

12 mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty".

13 Na to odrzekł jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?

14 Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.

15 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?"

16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

 

Komentarz:

Przypowieść ta pokazuje Boże spojrzenie na świat. Według ludzi sytuacja ta jest bardzo niesprawiedliwa, ale tak naprawdę nie jest. Gospodarz winnicy wywiązał się z umowy, zapłacił każdemu denara za dzień pracy.
Zapłata za pracę w winnicy oznacza „zapłatę”, jaką otrzymujemy za całe nasze życie, a jest nią zbawienie. Przez całe życie pracujemy na zbawienie, ale dostąpią go zarówno ci, którzy nawrócili się na początku swojego życia, jak i ci, którzy nawrócili się na jego końcu.
Nawróć się zatem już dziś, bo przecież nie wiemy, kiedy nastąpi kres naszego życia, a „zapłatę” otrzymasz na pewno.