32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.

33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

34 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

 

Komentarz:

Przez przykład drzewa figowego, Jezus pokazuje, że życie każdego człowieka powinno być nastawione na Królestwo Boże. Jezus wzywa do odpowiedniego przygotowania się na dzień Sądu Ostatecznego i bycia w nieustannej gotowości.