28 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!"

29 Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł.

30 Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł.

31 Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

32 Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

 

Komentarz:

Przytoczona przypowieść pokazuje dwa rodzaje ludzi wobec woli ojca, którym jest Bóg.

Pierwsza grupa (pierwszy syn) od razu zgadza się z wolą Ojca, ale nie wykonuje jej. To postawa pełna obłudy, wygodnictwa i hipokryzji.

Druga grupa (drugi syn) nie zgadza się z wolą Ojca, ale po namyśle wypełniają ją. Postawa drugiego syna pokazuje, że każdy może się zmienić, a zły początek wcale nie musi przekreślać człowieka.