16 Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:

17 "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili". 

18 Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał".

19 Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

 

Komentarz:

Dzieci bawiące się na rynku to alegoria obecnego pokolenia. Między dziećmi doszło do nieporozumienia dotyczącego formy zabawy.

Przedstawione są tu dwie grupy dzieci, które są kłótliwe i uparte. Żadna z grup nie chce zrozumieć drugiej strony, chce postawić na swoim.

Kluczem tej przypowieści są zatem, wzajemne zrozumienie i porozumienie.