24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.

27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». 

28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.

29 Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

 

Komentarz:

W przypowieści zostały przedstawione dwa obrazy ludzi: tych, którzy słuchają Słowa Bożego (dom na skale) i wypełniają je oraz tych, którzy tego nie robią (dom na piasku).

Kiedy na jednych oraz na drugich spadają trudności i problemy, ci słuchający Słowa Bożego, walczą, są wytrwali i wierni swoim przekonaniom. Mają mocny fundament, dlatego przetrwają.

Ci zaś, którzy nie słuchają Słowa Bożego, poddają się zwątpieniu i niepewności, ich upadek jest nieunikniony.