44 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

45 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.

46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

 

Komentarz:

Królestwo niebieskie porównane jest tu do skarbu i do perły. Jest czymś ważniejszym od wszystkiego, co posiadamy.

Zakopanie skarbu w roli i nabycie ją ze skarbem po ówczesnej sprzedaży swojego majątku, oznacza wyzbycie się rzeczy materialnych dla najwyższego dobra, jakim jest Królestwo niebieskie.

Podobnie i nabycie drogocennej perły warte jest ryzyka i poświęcenia swego majątku.