8 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?

9 A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam".

10 Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca».

 

Komentarz:

Zagubiona drachma oznacza człowieka, który się zagubił i odszedł od Boga.

Przez znalezienie drachmy rozumiemy nawrócenie się człowieka i jego powrót do Boga, co jest ogromnym szczęściem i radością dla Niego.