Ewagriusz z Pontu wymienia 8 złych duchów, które działają w codzienności wszystkich ludzi. Uświadomienie sobie ich istnienia będzie bardzo pomocne w walce z nimi. Są to demony:

  1. Obżarstwa
  2. Smutku
  3. Nieczystości
  4. Chciwości
  5. Gniewu
  6. Acedii (lenistwa duchowego)
  7. Próżności
  8. Pychy

Działają one w sferze cielesności, psychiki i życia duchowego.

Wszystkie te demony rozpoczynają swoje działania od pokus, które pojawiają się w ludzkich myślach. Jak z nimi walczyć? Przy pomocy ascezy, czyli nieustannej pracy nad sobą.

Ducha obżarstwa można pokonać poprzez ograniczenie jedzenia – nie chodzi tu o dietę, której celem jest tylko i wyłącznie poprawa własnego wizerunku.

Ducha nieczystości można pokonać przez oszczędne spożywanie napojów alkoholowych, bo takie napoje wzmagają fantazje seksualne.

Demona odpowiadającego za skąpstwo należy zwalczać jałmużną, a ducha smutku nie podążaniem za podsuwanymi przez niego myślami. Należy uciąć takie myśli. Polecam tu wysiłek fizyczny i modlitwę – ćwiczenia albo inna forma aktywności fizycznej, wezwanie na pomoc Jezusa – wystarczy zdanie wypowiedziane z wiarą: „Jezu, pomóż mi”.

Ducha gniewu można pokonać okazywaniem miłosierdzia i łagodności. Ewangriusz poleca przebywanie pośród innych ludzi.

W walce przeciw duchowi lenistwa zaleca uregulowany tryb życia i zastanowienie się nad własną śmiercią.

Aby pokonać ducha pychy należy przeanalizować swoje życie, przypomnieć sobie swoje grzechy i uświadomić sobie wielkość miłosierdzia Bożego wobec nas.

Najważniejszą rzeczą w walce duchowej jest jednak postawa czuwania: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie” (Mk 13, 35)

Ewelina Szot