Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważnym sakramentem jest chrzest święty, a Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”.

Zazwyczaj chrztu udziela biskup, kapłan lub diakon. Jednak w sytuacji zagrożenia utraty życia chrztu może udzielić każda osoba świecka, która ma właściwą intencję. Należy wówczas polać głowę dziecka (lub osoby dorosłej) wodą i wypowiedzieć formułę chrzcielną: "/Imię/, ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego".

Zatem, musimy sobie uświadomić, jak ważny to jest sakrament skoro możliwe jest udzielenie go przez osoby świeckie.

        Ewelina Szot