Ale afera!!! Bo ksiądz..

Módlmy się zatem za kapłanów. Oni wszyscy potrzebują naszej modlitwy.

Pan Jezus powiedział do Rozalii Celakówny: „Módl się, dziecko, i składaj ofiary z siebie, by Kapłani byli świętymi, a których jest brak.

Dlatego jest tyle zła, że nie masz świętych Kapłanów”.

Módlmy się za nich wszystkich i pamiętajmy, że oni też są ludźmi, i potrzebują wsparcia. Walcząc z wrogiem są na pierwszej linii ostrzału.

Nasz los – ludzi świeckich zależy od kapłanów, a los kapłanów zależy od świeckich. Przerwijmy zatem ten zaklęty krąg. Wyjdźmy z inicjatywą pierwsi zamiast w kółko narzekać na tego, czy tamtego księdza.

W każdym z nas musi zajść zmiana, jeśli chcemy uratować ten świat.

Ewelina Szot