Dziś większość ludzi słucha oczami. Co to znaczy? Przecież od słuchania są uszy, a oczy od patrzenia.

Ale ludzie słuchają oczami, bo większość ludzi nie chce słuchać tego, co drugi człowiek ma do powiedzenia.

I to jest ważna wskazówka dla ciebie, jeśli chcesz ewangelizować. Często słowami, płomiennymi przemówieniami, kazaniami nie dotrzesz do ludzi, ale znacznie lepszy efekt osiągniesz, jeśli swoim zachowaniem pokarzesz naukę Jezusa.

To na tobie spoczywa duża odpowiedzialność związana z przekazywaniem słowa Bożego.

Chcesz zmieniać ludzi? Chcesz żeby byli lepsi?

To najpierw sam/sama się zmień.

Ewelina Szot