Czy potrafisz wytrwać 15 minut w ciszy? Bez żadnej rozmowy, bez telewizora, bez radia, bez Internetu, bez smartfona? Bez przeglądania kolorowych gazet?

Ewelina Szot