Jezus wzywa nas wszystkich, abyśmy towarzyszyli Mu podczas Jego modlitwy w Ogrójcu:

JEZUS W OGRÓJCU

Modlitwa i trwoga konania

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił».

Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»

I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne.

Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.

Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».

Godzina święta to czas od 23.00 do 24.00 z czwartku na piątek. Tej nocy Jezus modlił się w Ogrójcu. Zabrał ze sobą trzech uczniów, którzy także mieli się modlić, jednak zasnęli.

My dziś, powinniśmy zastępować tych uczniów i trwać przy Jezusie, wspierać Go, przepraszać za grzechy nasze i innych ludzi.

Godzinę świętą najlepiej odprawiać w każdy czwartek, a zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca i w Wielki Czwartek.

Nie zostawiajmy Jezusa samego. W tym czasie to my bądźmy dla Niego pocieszeniem!

Ewelina Szot