Zatem Różaniec do ręki i odmawiaj go codziennie.

            Maryja w Fatimie prosiła o to i dzięki odmawianiu Różańca ludzkość uniknęłaby II wojny światowej, ale ludzie zdecydowali inaczej, a później wołali do Boga: „Boże dlaczego?!” A przecież Bóg dawał możliwość uniknięcia tej sytuacji, a jak ludzie na nią zareagowali?

            Objawienia fatimskie były w 1917 r., a czy od tego czasu coś się zmieniło? Wciąż między ludźmi obecne są podziały, brak zgody, kłótnie, spory…

            Coraz częściej ludzie mówią Bogu „NIE”.

            A Bóg i tak chce wszystkich uratować przed tym potopem zła, który zalewa świat. Za czasów Noego ratunkiem przed potopem była arka. Dziś tą arką, tym ratunkiem jest Maryja.

            To jej Niepokalanemu Sercu musimy się powierzać. To Ona jest ocaleniem. Czy zatem oddasz się Jezusowi przez ręce Maryi?

            My z mężem zrobiliśmy to już dawno temu, a obecnie oddajemy się Jej każdego dnia. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na tę stronę: https://oddanie33.pl/33dni

Ewelina Szot