Kluczem do zrozumienia powyższego zdania jest znajomość przypowieści Jezusa o talentach – Mt 25, 14-30.

            Otóż pewien gospodarz, kiedy wyjeżdżał powierzył swoim sługom swój majątek – jednemu 5, drugiemu 2, a trzeciemu 1 talent – talent to ok. 34 kg złota lub srebra, oznacza bardzo dużą ilość.

            Ten, który otrzymał 5 talentów, pomnożył je i zyskał drugie 5. Ten, który otrzymał 2 zyskał drugie 2. Zaś ten, który otrzymał 1, zakopał go pod ziemią, z czego jego pan był bardzo niezadowolony, bo zamiast pomnożyć to, co dostał, wykorzystać możliwości, to on to zaprzepaścił i nie wykorzystał szansy, którą dostał.

            Moimi talentami były 3 wylewy, które przeszłam. Ktoś może się dziwić i mówić, że przecież talent oznaczał złoto lub srebro. Nie bierzmy Pisma Świętego tak dosłownie. Talent to symbol oznaczający bardzo dużą ilość. Otrzymanie talentu oznacza otrzymanie możliwości, a każdy z moich wylewów taką możliwością był. Każdy z nich był wartością, którą pomnożyłam, a nie zakopałam pod ziemią.

            A ilu dziś można zobaczyć ludzi, którzy zakopują swoje talenty…

            A wiecie co się stało z człowiekiem, który zakopał swój talent? Pan zabrał mu jego talent i oddał temu, któremu dał 5, a tamtego człowieka wyrzucił z domu.

            To jest przestroga dla nas wszystkich, bo może niektórzy z nas tak robią. Czy ty się do nich zaliczasz?

Ewelina Szot