Czy myślałeś o pierwszym przyjściu Pana Jezusa na ziemię, jak o obchodzie lekarza wśród chorych?

            Codziennie rano po wszystkich salach szpitalnych przechodzi obchód lekarzy. Robią oni wywiad z każdym pacjentem, pytają o stan zdrowia, zapisują spostrzeżenia, dają konkretne zalecenia. Całemu obchodowi przewodniczy lekarz główny.

            Czy to nie przypomina ci pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię?

            Czyż ziemia nie przypomina ci wielkiego szpitala, pełnego chorych na chorobę zwaną grzech? A czy Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami nie obchodził jej niczym lekarz główny na obchodzie?

            Czy my, którzy wszyscy jesteśmy chorzy na grzech, nie potrzebujemy Jego, Boskiego Lekarza, jedynego, który może nas uzdrowić?

            Jeśli chcesz wyzdrowieć, to dlaczego Go odrzucasz i idziesz do ludzi, na których liczysz całkowicie?

 

Ewelina Szot