Wraz z początkiem każdego roku tworzymy z mężem zlecenie stałe na cały rok dotyczące dziesięciny.

            A czym jest dziesięcina? To przekazywanie 10 % dochodów na cele związane z budową Królestwa Bożego na ziemi: na ewangelizację, dzieła misyjne, charytatywne i edukacyjne Kościoła,  zadbanie o kult religijny, itp.

            Kiedyś dziesięcina była obowiązkowa – była podatkiem religijnym, o którym mówił Stary Testament.

            A co mówi o niej Nowy Testament?

“Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera,

 kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

 Każdy niech przeto postąpi tak,

 jak mu nakazuje jego własne serce,

nie żałując i nie czując się przymuszonym,

 albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.

 A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski,

tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem,

bogaci byli we wszystkie dobre uczynki”

1 Kor 9, 6-8

To znaczy, że kto skąpo daje i żałuje tego, co dał, niewiele otrzyma Bożych łask, ale kto hojnie daje i nie żałuje, ten otrzyma wiele łask od Boga. Sam zatem decydujesz o tym, ile dostaniesz w zamian.

To teraz podejmij decyzję na temat dziesięciny.

Obejrzyj też, co na temat dziesięciny mówi właściciel dużej firmy informatycznej:

https://www.youtube.com/watch?v=8f-sDcQkgCw

 

Ewelina Szot