Pan Jezus:

            „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (Dz. 1732).

            Izrael i Polska – dwa podobne kraje. Oba niewielkie, oba cierpiały ucisk – były pod wpływem obcych państw – Izrael cierpiał ucisk od Cesarstwa Rzymskiego, Polska była pod zaborami Rosji, Prus i Austrii.

            To właśnie Izrael Pan wybrał na Swoje pierwsze przyjście, jednak kraj ten nie wykorzystał swojej szansy. Nie rozpoznał Boga, a co więcej ukrzyżował Go.

            A Polska?

            Pan Jezus powiedział, że ją wywyższy między narodami, ale jest warunek – gdy będzie Mu posłuszna, jeśli będzie pełniła wolę Boga. A niektórzy Polacy odchodzą od chrześcijaństwa, zdradzają Pana Boga goniąc za tym światem, a tym samym coraz bardziej zanurzają się w bagno grzechu.

            Czy zatem Polska się otrząśnie? Czy wytrwa przy Bogu? Czy przygotuje świat na ponowne przyjście Pana Jezusa?

            Popatrzmy na Izrael i uczmy się na jego błędach. Oni nie przyjęli Jezusa, nie uznali Go za swojego Pana i Zbawiciela, w związku z czym nadal czekają na Mesjasza.

            A ty? Czy uważasz Jezusa za Mesjasza?

Ewelina Szot