Każdy nasz grzech musimy odpokutować – tu na ziemi albo w czyśćcu tylko, że najlżejsze cierpienie w czyśćcu, jest dużo gorsze niż najcięższe cierpienie na ziemi, więc może warto odpokutować swoje grzechy na ziemi?

            Pokuta na ziemi to nie jest tylko odmówienie jakiejś modlitwy zadanej za pokutę. Bo jak się z kimś pokłóciłeś, to wypadałoby się z nim pogodzić. Jak komuś coś ukradłeś, to może mu to oddaj?

            Tak naprawdę dostajemy wspaniałe dary, na które większość ludzi tylko narzeka. To są cierpienia, trudności, nieprzyjemne sytuacje, bo można je wykorzystać, by odpokutować swoje grzechy w tym życiu i ominąć w ten sposób czyściec.

            Czyż to nie jest fantastyczny dar od Boga?

            Kiedy więc spotka cię coś nieprzyjemnego, nie narzekaj, tylko podziękuj Bogu, bo On  daje ci niesamowitą łaskę -możliwość pójścia od razu do nieba, bez przebywania w czyśćcu.

            Tylko od ciebie zależy, jak to rozegrasz.

Ewelina Szot