Jak będzie wyglądał koniec świata? Czy to będzie wybuch bomby atomowej, cała ziemia zamarznie, asteroida zderzy się z ziemią, a może słońce przestanie świecić?

            Co w takich sytuacjach może zrobić człowiek? Jak się należy zachować?

Przyjście Chrystusa

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.

Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Łk 21, 25-28

 

            Pierwsze dwa zdania mówią nam, co będzie się działo na świecie przy ponownym przyjściu Chrystusa i jak będą zachowywać się ludzie.

            A co my mamy robić? Mamy nabrać ducha i podnieść głowy, bo zbliża się nasze odkupienie.

            Zatem to nie ma być dla nas jakiś przerażający dzień, w którym wszystko ulegnie zagładzie. NIE!

            To zło ulegnie całkowitemu zniszczeniu, a świat będzie taki, jakim od początku wymyślił go Pan Bóg, przed grzechem pierworodnym – bez smutku, chorób, cierpienia.

            Takiego świata nie chcesz? Takiego świata się boisz i nie chcesz, żeby nadszedł?

           

Ewelina Szot