Powiem ci, jaki jest mój sposób na burzę. Możesz z niego skorzystać lub nie, twój  wybór.

            Gdy burza nadciąga ja czytam Ewangelię według św. Mateusza – 8, 23-28 – uciszenie burzy. To jest fragment o tym, jak Jezus ucisza burzę na jeziorze:

 „Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.

Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał.

Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»

A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»”

            Tylko pamiętaj, że to nie jest magiczne zaklęcie! Musisz ten tekst przeczytać z wiarą, ufając, że Jezus naprawdę uciszy tę burzę.

Ewelina Szot