Czy myślisz, że chodzenie z obowiązku w niedzielę do kościoła i letnia wiara, uchronią cię przed opętaniem przez złego ducha, a także przed piekłem?

            Pismo Święte mówi:

„Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego”. (Mk 1, 23)

            Oznacza to, że człowiek opętany wszedł do kościoła. Czy zatem dziś tak nie może być?

            Inny werset mówi:

„Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu”
(Łk 22, 3).

            Judasz był jednym z uczniów Pana Jezusa, był bardzo blisko Niego, a Szatan i tak go opętał.

            Dlaczego ty się zatem dziwisz niektórym księżom, że są, jacy są? A modlisz się za nich? Oni są w większym stopniu narażeni na działanie złego ducha niż człowiek świecki. Zresztą często taki ksiądz jest sam na parafii i nie ma z kim porozmawiać. To też jest człowiek – taki, jak ty, więc dlaczego osądzasz?

            Dlaczego zatem w pierwszej kolejności nie wymagasz od siebie?

            A podsumowując – czy gdy wchodzisz do garażu, to czy stajesz się samochodem? Czy zatem, gdy wchodzisz do kościoła, stajesz się świętym?

Ewelina Szot