Czyj jest Kościół? Nie budynek, a instytucja.

Jezus powiedział (Mt 16, 18):

Ty jesteś Piotr czyli Skała,

 i na tej Skale zbuduję KOŚCIÓŁ MÓJ,

a bramy piekielne go nie przemogą.

 

            Kościół zatem nie jest ani świeckich, ani duchownych. Jest Jezusa.

            Zarówno świeccy, jak i duchowni są niezbędni w Kościele. Te dwie grupy powinny sobie nawzajem służyć i prowadzić się do nieba.

            Nie można mówić, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Że ktoś bardziej tworzy Kościół, a ktoś mniej.

            Po co dyskryminować się nawzajem, tworzyć podziały i budować mur uprzedzeń, gdzie zarówno jedna, jak i druga grupa dokłada kolejne cegły do tego muru? Ten mur jest coraz wyższy. Może więc czas go rozburzyć?

Ewelina Szot