Trąba piąta - pierwsze "Biada"

 I piąty anioł zatrąbił:
i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię,
i dano jej klucz od studni Czeluści.


 I otworzyła studnię Czeluści,
a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.


A z dymu wyszła szarańcza na ziemię,
i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu,
lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.


 I dano jej nakaz, by ich nie zabijała,
lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze.
A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka.


 I w owe dni ludzie szukać będą śmierci,
ale jej nie znajdą,
i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.


 A wygląd szarańczy - podobne do koni uszykowanych do boju,
na głowach ich jakby wieńce podobne do złota,
oblicza ich jakby oblicza ludzi,
 i miały włosy jakby włosy kobiet,
a zęby ich były jakby zęby lwów,
 i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne,
a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju.


 I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła;
a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.


Mają nad sobą króla - anioła Czeluści;
imię jego po hebrajsku: ABADDON,
a w greckim języku ma imię APOLLYON.
Minęło pierwsze "biada":
oto jeszcze dwa "biada" potem nadchodzą.

            Spójrzmy na tekst Apokalipsy. Gwiazdy, które spadają z nieba na ziemię są symbolami upadających autorytetów, a ta największa to znaczący autorytet, w związku z czym na świecie pojawia się szarańcza.

            Św. Jan wykorzystał obraz szarańczy, bo ona nie zabija człowieka, ale niszczy wszystko, co jest mu potrzebne do życia.

            Jednak nie zrobi ona nic złego tym, którzy są opieczętowani przez Boga, czyli oznacza to, że nie masz się czego bać, jeśli jesteś blisko Pana Boga.

            Apokalipsa mówi także. Że to cierpienie związane z działalnością szarańczy będzie trwało tylko określony czas – symboliczne 5 miesięcy.

            A jak ona wygląda?

            Podobne do konnicy, czyli ma dużą siłę przebicia. Ma wieńce jakby złote, czyli udaje autorytety – to jest takie zło, które chce pokazać, że ono coś znaczy w tym świecie, że ono jest silne; jednocześnie ma kobiece włosy i zęby lwa  - z pozoru wydaje się miłe, łagodne, ale jak się zdenerwuje to pokazuje zęby lwa. Ma wygląd skorpiona, czyli z przodu jest w porządku, ale z tyłu ma ogon, którym kąsa i jak cię ugryzie, to się nie pozbierasz.

Obejrzyj Straszne rekolekcje o. Adama Szustaka OP i poznaj Apokalipsę naprawdę:

https://www.youtube.com/watch?v=knO_CjjmVWk&list=PL6gy8YXiQkp_2JFPZloh150tfpcaum0b7&index=13

Ewelina Szot