Avengers to po angielsku mściciele.

            W psalmie 94 czytamy:

„Boże, Mścicielu, Panie,
Boże, Mścicielu, ukaż się!
Powstań Ty, który sądzisz ziemię,
daj pysznym odpłatę!”

            Kto jest zatem najlepszym Avengersem?

            A gdy ktoś chce nawrócić na wiarę katolicką, przykładowo zagorzałych fanów piłki nożnej, którym daleko do Pana Boga, powinien zacząć od czegoś w tym stylu:

„Pan Jezus, jakby stał na bramce, to by żadnej piłki nie przepuścił”.

            Mówiąc w ich języku, oni zaczną nas słuchać, zwrócimy ich uwagę. Bo jeśli od razu wyjedziemy z tym, co robią źle, i że muszą się nawrócić, to nie będą chcieli słuchać.

            Ta zasada – by zacząć proces nawracania od mówienia w języku danej grupy, dotyczy wszystkich.

            Tak często działają misjonarze. Przykładowo chcąc nawrócić Indian muszą zacząć mówić do nich posługując się językiem właściwym do ich zwyczajów. Potem, stopniowo powinni zacząć przekazywać im chrześcijańskie wartości.

            Z tej zasady powinieneś korzystać i ty, w swoim środowisku.

Ewelina Szot