Jak często prosisz o coś Pana Boga, ale żeby do tego doprowadził w sposób, jaki ty chcesz? Ale chyba zapominasz, że to jest Pan Bóg. To On ciebie stworzył. Ty jesteś Jego stworzeniem i nie możesz Mu mówić, co ma robić, jak to ma robić i kiedy.

            Przykładowo prosisz o cierpliwość. Nie bądź więc zdziwiony, gdy Pan Bóg postawi przed tobą jakąś trudną osobę, abyś musiał jej tę cierpliwość okazać i w ten sposób się jej nauczysz.

            Albo gdy prosisz o pokorę, możesz dostać chorobę, która przykuje cię na jakiś czas do łóżka i będziesz uzależniony od innych osób, ale w ten sposób nauczysz się, jak być pokorny.

            Bóg działa tak, jak chce, bo to jest Bóg. Nie wyznaczaj Mu więc granic, w jakich ma działać. Nie mów: „Panie Boże ja chcę tak i tak, ale w ten sposób. Odtąd dotąd”.

„Ja chcę być zdrowy, ale bez ćwiczeń i zdrowego odżywiania”.

"Ja chcę być bogaty, ale bez ciężkiej pracy”.

„Ja chcę być znowu młody”.

            Czy ty tak mówisz?

Ewelina Szot