Niewiele osób wie, że w miejscu, gdzie obecnie stoi KRUS w Jaśle, przed II wojną światową stał kościół Franciszkanów. Został on zniszczony w 1944 r. – najpierw był spalony, a potem został zburzony materiałami wybuchowymi.

            Na jego miejscu postawiono tymczasową kaplicę. Gdy porządkowano ruiny, pod gruzami robotnicy znaleźli prawie nienaruszoną figurę św. Antoniego, która teraz stoi na placu przy KRUSIE.

            Zdarzenie uznano za cudowne.

            W 1957 r. ruszyła budowa dzisiejszego kościoła Franciszkanów, która trwała 6 lat. Obecne władze nie ułatwiały budowy nowej świątyni, a wręcz utrudniały ją – wstrzymywano prace budowlane, rekwirowano materiały, nakładano wysokie podatki.

            Jednak dzieło Boże nie upadnie, tak więc kościół powstał, a 06.10.1963 r. odbyła się procesja i poświęcenie nowego kościoła.

Ewelina Szot