Jakże często zamartwiasz się tym, co nie zależy od ciebie np. pogodą – że nie pada albo za dużo pada.

A dlaczego się nie modlisz albo źle się modlisz, bo modlisz się o to, czego chcesz ty, a nie o to czego chce Bóg, w dodatku tak rzadko Go uwielbisz i dziękujesz Mu za to, co ci daje.

A odpowiedzią na wszystko jest modlitwa.

Musimy częściej sięgać do historii. Wielokrotnie w przeszłości, gdy ludziom groziły jakieś niebezpieczeństwa, np. powódź, pożar, głód; ludzie organizowali uroczystą procesję z Najświętszym Sakramentem, która odpędzała grożące im niebezpieczeństwa.

Potrzeba dziś, abyśmy wszyscy uwierzyli w potęgę wiary i w moc Jezusa.

Ewelina Szot