Czasu zostało ci niewiele. Nie wiadomo, kiedy Pan Jezus wróci.

            Dlaczego więc żyjesz tak, jakby On miał nigdy nie wrócić? Przecież sam to zapowiedział. Bogu nie wierzysz?

            Zatem, czy jesteś przygotowany na Jego powrót? Nie jesteś?

            Ale jeszcze nie jest za późno. Jeszcze możesz iść do spowiedzi, okazać skruchę przed Bogiem, odpokutować swoje grzechy.

            Lepiej odpokutować je za życia niż po śmierci. Najcięższe cierpienia tu na ziemi, te, które teraz wydają ci się nie do zniesienia są najlżejszymi cierpieniami w czyśćcu. Warto zaznaczyć, że cierpienia ziemskie można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. A dusze czyśćcowe chciałyby mieć skarb, który masz ty – czas. Czas, by wrócić na jedną spowiedź.

            Po świecie krążą czterej jeźdźcy Apokalipsy oznaczający: zarazę, wojnę, głód, śmierć.

            Brzmi znajomo?

Ewelina Szot