Język polski to nasz ojczysty język, ale czy wszyscy go rozumiemy?

            Np. Pismo Święte w języku polskim. Rozumiesz je? Spróbuj przeczytać Ewangelię i zastanów się, co ona znaczy, jak odnosi się do twojego życia?

            Inny przykład. Idziesz na Mszę Świętą, msza się kończy i teraz powiedz, co z niej zapamiętałeś? O czym były czytania i Ewangelia? A o czym ksiądz mówił na kazaniu?

            Nie wiesz? Przecież msza była po polsku. Już nie jest tak, jak kiedyś, że msza jest po łacinie. Teraz jest w języku ojczystym każdego kraju, abyśmy wszyscy mogli ją zrozumieć i całym sobą uczestniczyć.

            Nie bądź, jak statysta, który ukrywa się z tyłu za filarem.

            Na Mszę Świętą przychodzisz do Boga. To ty masz Go uwielbiać i padać przed Nim na kolana, bo to ty sobie bez Niego nie poradzisz. Masz tego świadomość?

Ewelina Szot