Przypuszczam, że niektórzy nigdy nie słyszeli o cudach eucharystycznych, zatem już wyjaśniam na czym polegają.

            Z cudem eucharystycznym mamy do czynienia np. wówczas, gdy konsekrowana Hostia zamienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew.

            Są to niezbite dowody na istnienie Boga, zatem zupełnie nie rozumiem, dlaczego Kościół tak rzadko o nich wspomina.

            O jednym z cudów eucharystycznych Ojciec Thomas Pathickal powiedział: „Kościół nie spieszy się z popularyzacją takich wydarzeń”.

            Pytam zatem dlaczego?

Ewelina Szot