Czy dzielisz się z innymi ludźmi? Jak coś masz to, co z tym robisz? Zatrzymujesz dla siebie czy chcesz się tym podzielić z innymi?

            A jak masz Kogoś najważniejszego na świecie, tzn. Jezusa, to czy dzielisz się Nim z innymi?

            On ci daje dary, ale to nie są dary wyłącznie dla ciebie. Ty je dostajesz po to, aby służyć innym.

            Czasem ktoś może mieć dar proroctwa i to nie jest tylko przewidywanie przyszłości, jak niektórzy sądzą. Czym się zajmowali prorocy w Starym Testamencie? Mówiąc wprost, przekazywali informacje od Pana Boga, czyli byli głosem Boga na ziemi. W zrozumiały i jasny sposób wskazywali ludziom, jaka jest wola Boga.

            Zatem ty, jeśli masz jakąś wiedzę o Bogu, nie zatrzymuj jej dla siebie, a przekazuj ją innym ludziom, którzy może potrzebują miłości Boga i Jego pokoju, a ich nie doświadczyli.

Ewelina Szot