Jak wiadomo mamy 3 stany skupienia: stały, ciekły i gazowy. Ale czy pomyślałeś, aby te 3 stany skupienia przenieść na wiarę i opisać ją przy pomocy cech właściwych dla danego stanu skupienia?

            Stan gazowy.

Gazu nie widać gołym okiem, tak jak i wiary człowieka w tym stanie. Poza tym gaz przyjmuje objętość naczynia, w którym się znajduje i nie tworzy powierzchni swobodnej, czyli człowiek posiadający tego rodzaju wiarę jest bardzo podatny na wpływy innych. Niby jest, ale robi to, co mu karzą inni.

            Stan ciekły.

Wiara już jest mocniejsza niż w przypadku stanu gazowego, bo ją widać, ale łatwo na nią wpłynąć i taka osoba nie jest samodzielna duchowo, bo potrzebuje „naczynia”, czyli może jakiejś grupy, w której mogłaby być.

            Stan stały.

Nie tak łatwo ją zmienić, bo ma swoją formę. Poza tym jest zupełnie samodzielna duchowo. Jej fundamentem jest Chrystus, którego głosi odważnie, bo wie, że z Nim może wszystko.

            Jaki zatem stan skupienia ma twoja wiara?

Ewelina Szot