Czy dowody na istnienie Boga na papierze i potwierdzone naukowo istnieją?

TAK, ISTNIEJĄ. Tylko dlaczego, tak rzadko się o nich mówi?

CUDA EUCHARYSTYCZNE.

Kiedy mamy do czynienia z cudem eucharystycznym?

Otóż przykładowo, gdy kapłanowi podczas Mszy Świętej upadnie na posadzkę konsekrowany komunikant, powinien on, według obowiązujących procedur, zostać włożony do naczynia z wodą w celu rozłożenia się. Jednak zdarzało się, że po kilku dniach, w naczyniu, w którym pozostawiano Hostię, zamiast Hostii znajdował się fragment tkanki ludzkiego ciała.

Ów tkankę wysyła się wtedy do laboratorium, jednak nie mówi się naukowcom skąd ona pochodzi, aby niczego nie sugerować.

Po zbadaniu tkanki przez naukowców okazuje się, że badana tkanka pochodzi z mięśnia sercowego człowieka będącego w agonii. Co więcej ta tkanka żyje, nie jest martwa, a grupa krwi to grupa AB i zgadza się z grupą krwi z całunu turyńskiego.

Ten fakt nosi nazwę cudu eucharystycznego, a nauka nie potrafi wyjaśnić tego zjawiska.

Czy teraz inaczej spojrzysz na Komunię Świętą?

Ewelina Szot