Czy twierdzisz, że ty to masz takie grzechy, że Pan Bóg ci na pewno nie wybaczy? To uważaj, bo nawet członek gangu, osadzony w więzieniu może się nawrócić i zostać księdzem, a morderca 5 ludzi może zostać mnichem.

            W pierwszym wypadku to współwięźniowie opowiedzieli koledze z celi o Bogu. Poza tym modlili się za niego tak gorąco, że osadzony mężczyzna po wyjściu z więzienia poszedł do seminarium. Został wyświęcony na księdza w więzieniu, w którym odbywał wyrok i od tej pory zostaje tam księdzem.

            W drugim przypadku Clayton Fountain zostaje skazany za zabicie swojego sierżanta w armii. Później zabija jeszcze 4 ludzi. Nawraca go kobieta, która przeczytała o nim w gazecie, w skutek czego postanowił zostać mnichem.

            Jak zatem teraz zapatrujesz się na swoje życie?

Ewelina Szot