Ktoś powie pewnie, że to głupie pytanie.

No przecież wiadomo, że do lekarza chodzi się, jak się ma problemy ze zdrowiem, jak jest się na coś chorym.

A jak się jest chorym na grzech? To jaki Lekarz wtedy pomoże?

Boski Lekarz.

Ze wszystkimi twoimi bólami, problemami, trudnościami powinieneś przychodzić do Boskiego Lekarza.

Czasem coś cię dręczy, nie możesz sobie poradzić sam z sobą, z relacjami z innymi ludźmi. To są objawy choroby zwanej grzechem. Potrzebujesz Boskiego Lekarza. Idź do spowiedzi, weź lekarstwo, czyli Komunię Świętą.

Dlaczego się dziwisz, że jesteś nieszczęśliwy, skoro do Lekarza, czyli do spowiedzi chodzisz tak rzadko? Dlaczego dziwisz się, że sam z sobą sobie nie możesz poradzić, ze swoimi uczuciami, ze swoimi słabościami, z twoim postrzeganiem świata, skoro tak rzadko przyjmujesz lekarstwo, czyli Komunię Świętą?

Dlaczego zatem w pomoc ziemskiego lekarza wierzysz, a w pomoc Jezusa już niekoniecznie?

Ewelina Szot