Porwij nas, Duchu Święty, potężnym tchnieniem Twojej miłości.

Porwij nas poza granicę naszego biednego ducha ku szerokim Twoim horyzontom.

Porwij nas, podnosząc cały nasz ludzki byt ku wyżynom Boskiej doskonałości.

Porwij nas daleko od naszych ziemskich marzeń ku kontemplacji i wypełnianiu Bożych marzeń.

Porwij nas, wyrywając nas z naszych nawyków i z naszej rutyny ku życiu pełnemu uniesienia i ciągłej odnowy.

Porwij nas, wyzwalając nas od naszych lęków i wahań ku drodze mocnego i śmiałego zaufania Tobie.

Porwij nas, odrywając nas od naszych samolubnych zajęć darząc nas porywem rozszerzającej serce hojności.

Porwij nas, aby ocalić nasze serce od tego, co je paraliżuje, i aby je otworzyć na wszystko, co jest wielkie, dobre i piękne.

Porwij nas ku przygodzie rozszerzania się Królestwa Bożego i duchowego zdobywania przestrzeni ziemskiej.