Złoty cielec został stworzony podczas długiej nieobecności Mojżesza. Izraelici zwrócili się z prośbą do Aarona, by ten stworzył złotego cielca, z którego uczyniono boga i zaczęto mu składać ofiary oraz oddawać cześć.

Ta historia miała miejsce bardzo dawno temu, ale czy nie jest ona wciąż aktualna? Czy w dzisiejszych czasach nie tworzy się takich złotych cielców?

Złotymi cielcami, którym oddajemy cześć są pieniądze, sława, władza, przywileje…

Ale to nie koniec.

Złotym cielcem, któremu nawet składamy ofiary jest nadmierna prędkość albo jazda pod wpływem alkoholu.

Innym złotym cielcem jest tak zwany cielec „moje ciało, to mój wybór”, któremu składa się ofiary z nienarodzonych dzieci.

Wybierając takie złote cielce zapominasz o Bogu. Przecież Jezus powiedział, że nie można dwom panom służyć, dlaczego więc starasz się postępować trochę dobrze, a trochę źle? Tak nie można żyć. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” Mt 5, 37

Ewelina Szot