Fajne ciuszki, nowy samochód, remont domu, nowoczesny smartfon i pewnie, jakby nie było pandemii, jakieś luksusowe wakacje?

Wszystko, żeby przypodobać się ludziom? Żeby patrzyli i zazdrościli?

Tylko, że to, co wzbudza zachwyt ludzi, nie podoba się Bogu.

Św. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian:

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców,

 wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;

 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone,

 i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić,

 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

 

Zastanów się więc, komu chcesz się przypodobać.

Czy będziesz się starał usilnie, żeby żyć tym światem i przypodobać się ludziom? Tylko pamiętaj, że tyle, ile jest ludzi, tyle jest opinii.

Czy też wybierzesz to, co jest miłe Bogu i będziesz dążył do życia wiecznego?

Wybór należy do ciebie. Na jednej szali masz Niebo, na drugiej Piekło. Wybieraj.

Ewelina Szot