Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Jezus umarł na krzyżu właśnie dla ciebie?

To dla ciebie oddał swe życie. Dla każdego z nas.

Potraktuj to bardzo indywidualnie – On miał twoje imię wyryte na obu dłoniach:

Iz 49, 16

 Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.

Ewelina Szot