Czy potrafisz odróżnić głosy, które mówią w twojej duszy?

Wiesz, czy mówi do ciebie Pan Bóg, czy też diabeł?

Bo diabeł czasami podszywa się pod Pana Boga.

Do św. Siostry Faustyny przyszedł zły duch w przebraniu anioła, podczas nieobecności jej kierownika duchowego, i kazał jej spalić Dzienniczek.

Jak zatem odróżnić głos diabła od Pana Boga?

I diabeł, i Pan Bóg ukazują nam nasze grzechy. Robią to jednak w bardzo odmienny sposób. Diabeł używa tonu oskarżycielskiego, potępiającego, chcąc wzbudzić w nas poczucie winy, czasem mówiąc, że to był tak straszny grzech, że nie powinniśmy się z tego spowiadać, bo Pan Bóg nam tego nie wybaczy.

TO JEST KŁAMSTWO!

Pan Bóg wybaczy nam wszystkie grzechy, musimy je tylko wyznać i szczerze za nie żałować. Pan Bóg nie oskarża. On mówi: Wyznaj mi swoje grzechy, a ja ci wybaczę.

Głos Boga jest zatem tak bardzo różny od głosu diabła, że nie jest go trudno pomylić.

Ewelina Szot