Czy jest coś (lub ktoś) ważniejszego w twoim życiu od Pana Boga? Być może to jest bardzo dobre, ale czy zajmuje miejsce Pana Boga?

Jeśli tak, to jest to twój Izaak.

 

Izaak był upragnionym synem Abrahama – Abraham został ojcem w wieku 100 lat, a jego żona – Sara była bezpłodna.

Po kilkunastu latach od narodzin chłopca, Bóg wystawił Abrahama na próbę: nakazał mu zabić Izaaka i złożyć Mu go w ofierze. W ostatniej chwili:

 „Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł:

«Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem».

Anioł powiedział mu:

«Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna».”

 

Pan Bóg nigdy nie chciał śmierci chłopca.

Widział, że dla Abrahama ważniejszy jest Izaak, niż On – Bóg.

Poprzez tę trudną próbę Pan Bóg uwolnił Abrahama od nadmiernego przywiązania do syna.

Zastanów się czy ty przypadkiem nie masz takiej osoby lub rzeczy, która stała się dla ciebie ważniejsza od Pana Boga. Może czas się uwolnić od tego przywiązania?

                                         

Ewelina Szot