„Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu” – św. Augustyn.

A na którym miejscu w twoim życiu znajduje się Bóg?

Czy jest dla ciebie najważniejszy?

Ważniejszy niż poszczególni członkowie twojej rodziny, ważniejszy niż twoje zdrowie, ważniejszy niż twój dom i dobra materialne, ważniejszy niż ty sam dla siebie?

 

Ewelina Szot