Czy Bóg bawi się z nami w chowanego?

Czy nie masz wrażenia, że chowa się przed nami, ale w taki sposób byśmy Go znaleźli?

I bardzo się cieszy, gdy Go znajdziemy.

Bo wie, że sami tego chcieliśmy, chcieliśmy Go znaleźć, włożyliśmy minimum wysiłku, by wykonać to bardzo proste zadanie.

Czasami jednak Bóg czeka na nas w swojej kryjówce, a my Go nie szukamy. Czy każesz Mu czekać?

Ewelina Szot