Dlaczego się boisz, skoro mamy najwspanialszego Obrońcę, jakim jest Bóg?

Czyżbyś służył/służyła diabłu, bo uwierzyłeś/uwierzyłaś w jego kłamstwa o łatwym i szybkim szczęściu? Dałeś/dałaś się omamić jego kłamliwym obietnicom o życiu bez żadnych trudności i bólu?

Dlaczego idziesz z nim na kompromis? On cię oszuka – nie będziesz mieć nic z tego, co ci obiecuje.

To Bogu zaufaj. Kiedy będziesz z Nim osiągniesz prawdziwe szczęście.

Bóg naszą mocą (psalm 46)


 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.


Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.


Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.


Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże -
uświęcony przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.

 
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia:
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.


Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.


On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.

 

 «Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!»


 Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Ewelina Szot