Czy naśladujesz Jezusa?

Czy dajesz przykład innym?

Czy ludzie widzą w tobie światło Jezusa Chrystusa?

Czy myślisz o Nim nieustannie i pragniesz Jego ponownego przyjścia?

Czy są w ogóle w twojej głowie myśli, w których główną rolę odgrywa Jezus?

Myślisz czasem, jak to będzie, gdy Go spotkasz, co Mu powiesz?

Czy wiesz, że gdy powiedział:  Wy jesteście światłem świata, mówił także o tobie?

Dlaczego zatem, tak często gasisz swoje światło? Staraj się, by twoje światło jaśniało przed ludźmi, żeby widzieli w tobie Jezusa i naśladowali Go.

Ewelina Szot