Poproś z pokorą i szacunkiem, a otrzymasz.

 

O Duchu Święty!

Skarbnico najwspanialszych darów.

 

Dziękuję, że obdarzasz mnie mądrością, która tak ubogaca mój umysł.

Pozwala mi ona patrzeć na otaczającą rzeczywistość oczami Boga.

Nie po ludzku, a po Bożemu.

Dzięki niej mogę też uczestniczyć w mądrości Jezusa,

Widzieć wszystko tak, jak On.

 

Dziękuję Ci za dar rozumu, dzięki któremu rozumiem

Sens życia, miłość i śmierć.

 

Duchu Święty, jak ważny jest w moim życiu dar rady.

Pozwala mi cieszyć się życiem, wypełniając nieustannie moje serce pokojem.

 

Dzięki darowi męstwa codziennie mam siłę, nadzieję i odwagę,

By swoim życiem pokazywać,

Że  tylko z Bogiem można prawdziwie żyć.

 

Dar wiedzy pozwala mi poznawać prawdę

O Bogu, świecie, ludziach i o sobie samej.

 

Zjawiska przyrody są darem bojaźni Bożej.

Pokazują wielkość Boga i kruchość człowieka.

 

Dziękuję Ci za dar pobożności.

Dzięki niemu kocham Boga, traktuję Go jak Ojca,

Wychwalam i dziękuję za wszystko.

 

Duchu Święty, dziękuję Ci za wszystkie Twoje dary.

Obdarz nimi innych ludzi,

By mieli z Bogiem głęboką, dojrzałą i pełną miłości relację.

 

Ewelina Szot