Jak rozpalić ogień?

Aby rozpalić ogień potrzeba trzech rzeczy – powietrza, ciepła, paliwa.

Co będzie naszym paliwem w sensie duchowym?

Oczywiście Jezus Chrystus.

Częste spożywanie Jego Ciała i picie Jego Krwi jest życiem, szczęściem i miłością.

Dzięki Niemu chcemy nieść te wartości do każdego człowieka, chcemy rozpalać ludzkie serca Bożą miłością.

To zatem my jesteśmy tym ogniem, który może wywołać pożar miłości.

Trzecim czynnikiem niezbędnym do rozpalenia ognia miłości jest ten świat. To ludzie, w których możemy rozniecić ogień miłości, to możliwości, aby ten ogień rozpalić, to czas, aby zrobić to właśnie teraz i nie czekać z tym, bo po co?

Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny:

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732)

Ewelina Szot