Pierwszy list do Koryntian 3, 18-20:

Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.

 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

 Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców.

 

Co jest dla ciebie najważniejsze? Za czym tak gonisz, często poświęcając swoje życie?

Czy cenisz to, co ceni ten świat? Pieniądze, dobra materialne, sławę, zaszczyty, popularność?

A gdzie jest miłość do drugiego człowieka? Świadczenie dobra, pomoc innym, wzajemny szacunek i zrozumienie?

A Bóg? Jest dla Niego miejsce w twoim życiu? Czy znajdziesz czas na rozmowę z Nim? On tak bardzo pragnie zwrócić twoją uwagę. Pomimo, że ty czasem o Nim zapominasz (zwłaszcza wtedy, gdy jesteś szczęśliwy), a przypominasz sobie o Nim, gdy jesteś w trudnej sytuacji, to On cię niewyobrażalnie kocha. I cokolwiek byś nie zrobił On cię nadal będzie kochał.

To jest właśnie Boża logika. Zupełnie inna od tej, którą wskazuje nam świat.

Nie patrzmy zatem na Boga przez pryzmat świata.

My ludzie jesteśmy ograniczeni i postrzegamy wszystko tak, jak nas nauczono, ale już czas patrzeć na otaczający nas świat oczami Boga i widzieć go tak, jak widzi go Bóg.

Ewelina Szot